Podanie w sprawie pracy

O tym, że CV jest ważnym dokumentem w procesie rekrutacji, wie każdy, kto poszukuje pracy. Tam wyliczamy po kolei nasze wykształcenie, doświadczenie zawodowe, umiejętności czy hobby. Pracodawca czytając podobny dokument nabiera już stopniowo przekonania, kim jest jednostka kryjąca się pod tym pismem. Żeby jednak pozyskać więcej informacji jej dotyczących, istotą będzie list motywacyjny. Z niego podmiot rekrutujący jest w stanie dowiedzieć się dużo więcej, poznając dokładniej kandydata na określone stanowisko. Również innego pisma związanego z procesem rekrutacyjnym, nie można ignorować poruszając ten temat. Jest nim mianowicie podanie o pracę. Taki dokument kreuje się przykładowo w przypadku, kiedy nie dostrzegamy na żadnej stronie www czy w prasie ogłoszenia o naborze w wybranej firmie, ale bardzo pragniemy znaleźć tam zatrudnienie. Podanie jest zatem daniem się do pracodawcy lub osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie personelu o rozpatrzenie naszej kandydatury. Pismo takie jest krótkie, a zawiera najważniejsze informacje na własny temat, miejsce i datę sporządzenia oraz dane podmiotu , gdzie chcemy pracować. Następnie należy użyć zwrotu grzecznościowego, a zaraz pod nim w kilku zdaniach napisać prośbę o przyjęcie wraz z krótkim opisem motywacji.